Implementation

Efter det transnationella mötet i Norge har vi tagit med vår nya kunskap och börjat att implementera dessa i vår verksamhet. Första steget är att sprida informationen till alla på vår enhet, detta gör vi under en arbetsplatsträff där vi presenterar vår resa, vår aktionsplan och vilka deadlines vi har framför oss.

Nästa steg är att förbereda undervisningen kring hbtq och sexuell läggning (integritet) samt att förbereda förskolans dag. Förskolans dag blir ett unikt tillfälle för oss att visa och involvera våra vårdnadshavare i projektet och visa vad detta projekt handlar om!

—————–

After the transnational meeting in Norway our first step is to implement our new knowledge in our preschool. The first step is to spread the information to all of our colleagues where we will show and talk about our trip, action plan and deadlines for this period.

The second step will be to prepare for our activity about LGBT and sexual orientation.