Deadline

At the moment we are working with the questionnaire for both parents and teachers. Deadline for answering the questions and summarize the questionnaire is January 25th.

If you still have not answered, please do so. We will be very thankfull!


 

För närvarande arbetar vi med enkäter för både medarbetare och vårdnadshavare. Sista dagen att besvara enkäten med frågorna är den 25 januari. Varje svar betyder oerhört mycket i vårt fortsatta projekt för att utvärdera och se hur projektet gör skillnad!