Thank you!

Thanks to all who have contributed to the week that was. We certainly look forward to cooporate with you all and we are confident that the project will be a success. A special thanks to Pom who educated us in norm criticism and gave us the tools to work with this! Thank you all!

———————-

Tack till alla som har bidragit till veckan som var. Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med er alla och vi är övertygade om att projektet kommer att bli en framgång. Ett särskilt tack till Pom som utbildade oss i norm kritik och gav oss verktyg för att arbeta med detta! Tack alla ni!