Vår undervisning/ Our teachingplan

Några av grupperna på vår förskola har fått möjlighet att mer ingående arbeta med Religon och Etnicitet under en undervisning. Denna undervisning har dokumenteras och sedan översatts till engelska för att sedan ges ut till de övriga deltagande länderna. Detta så de kan testa och utvärdera om denna undervisning kan bli en del av det slutgiltiga kompendiet. Vi väntar ivrig på att få ta del av och själva testa och utvärdera en av de andra ländernas undervisning.

Vår undervisning handlade om att uppmärksamma olika etniciteter och kulturer runt om i världen med hjälp av Pippi som varit ute och seglat på de sju haven. Hon besökte många platser och träffade många olika människor. Här är en del av dokumentation från när vi i Sverige gjort vår undervisning om religion och etnicitet. Vid tidpunkten för utbildningen flesta av barnen var intresserade av musik som fick oss att fokusera på musiken och vi gav det extra utrymme i utbildningen . Vi lyssnade på musik , sjöng och spelade instrument från barnens intressen.
Här några av kommentarerna från barnen:
– Jag har också en sådan karta , men det hänger på väggen .
– Alla indianer som bor i USA .
– Han ser ut gamla .
– En bumerang , kommer det tillbaka när det slutade .
– Min pappa var född i Chile .
– Jag kommer att gå till Australien när jag blir stor.
– Jag ska åka till Kanada i sommar .
– Det är Pippi Long båt som vi byggt .
——————————
Some of the groups in our preschool have been able to work more in-depth with Religon and Ethnicity in accordance an teachingplan. This has been documented and then translated to English to be given out to the other countries. This so they can test and evaluate this teachingplan and see if it can become a part of the compendium. We are waiting to receive the other countries own teachingplan to test and evaluate.

Here are some documentation from when we in Sweden made our education about religion and ethnicity. At the time of the education most of the children were interested in music which led us to focus on the music and we gave that extra space in the education. We listened to music, sang and played instruments from the children’s interests.

Here are some of the comments from the children:
– I also have such a map, but it hangs on the wall.
– All Indians living in the US.
– He looks old.
– A boomerang, it comes back when it stopped.
– My dad was born in Chile.
– I will go to Australia when I grow up.
– I’ll go to Canada this summer.
– It is Pippi Longstockings boat as we built

 

13344602_1091443217561475_3846673097411129175_n