Keywords/Nyckelord

Below you will find keywords that we think will be useful during the project.

___________________

Nedan kommer du finna nyckelord som vi tror kommer att vara användbara under projektets gång.

Normkritik = Norm criticism
Familjekonstellation = Family constellations
Läroplan = Curriculum
Pedagogiska miljöer = Educational environments
Likabehandlingsplan = Equal opportunities plan
Diskrimineringsgrunder = Grounds of Discrimination
Kompetenta barnet = The competent Child
HBTQ-certifiering = LGBTQ certification
Respektfullt bemötande = Respectful treatment

Let the Children Change The World

Our expectation in this project is that we will develop cooperation between the involved countries in Europe, where we will learn from each other and develop methods in combating discrimination in Europe together. Each country has its own experiences and knowledge in this area and it will be exiting to learn from each other. Nowadays in Europe, it feels important to cooperate about human rights and to create a common understanding of how to work with the topic in our preschools.

During 2015 we have been working at Bosgården Preschool to be certified for LGBTQ (Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer) as part of implementing human rights. We have learned so much just during this short period of time, and look forward to sharing our new knowledge and learn from others in this field.

We are convinced that we will learn from the children. If we only give them the right tools and conditions, the children will change the world.

————————–

Vår förhoppning i detta projekt är att vi kommer att utveckla samarbetet mellan länderna i Europa där vi kommer att lära av varandra och utvecklas tillsammans. Varje land sitter på sin egen erfarenhet och kunskap och det kommer att vara otroligt lärorikt att ta del av dessa. I vår tid just nu i Europa känns det viktigt att samarbeta utifrån de mänskliga rättigheterna och skapa en gemensam syn på hur man kan arbeta med detta.

År 2015 arbetar vi på Bosgårdens Pedagogiska Enhet med att certifieras för HBTQ som en del av de mänskliga rättigheterna (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer). Vi har lärt oss så mycket bara på denna korta tid och ser fram emot att dela våra nya kunskaper och lära oss av andra på inom detta område.

Vi är övertygade om att det är vi som kommer att lära oss av barnen. Om vi bara ger dem rätt verktyg och förutsättningar, kommer barnen att förändra världen.