8 maj 2018

 

Dag 2 började med att vi tittade på förbättringar på de undervisningar som ska vara med i metodguiden. Igår beslutade vi oss för att vi ska ha med två undervisningar från varje period, vi ser på förbättringar för de fyra undervisningar som tillkommit. Varje land gör anteckningar  om förbättringar för sin undervisning. Från första perioden var det Italiens ”Mandala”, andra perioden var det Polen ”Job riddles” och tredje perioden Estland ”Various types of families”. För period fyra ändrade vi i Estlands undervisning ”People with disabilities”.

Efter fikat var det dags för Norge att berätta om vår dissemination plan (det vill säga spridningsaktiviteter under projektets gång) Nådde vi målen som vi satt upp för projektet? Vi tittar på målen och utvärderingen och får sedan en summering av spridningsplanen i form av både genomgång och en bok av Norge.

Italien berättade om vikten av vår internationella hemsida. Där kommer alla dokument från projektet finnas och den kommer att leva kvar som ett minne av projektet. I webbsidan kommer även utvärderingarna från varje period finns med samt även våra enkäter och svar.

Estland visar hur svaren på the questionarie (vår enkät som både medarbetare och vårdnadshavare svarat på) har varit genom åren i projektet. Länderna behöver nu själva gå in och se att siffrorna stämmer och fylla i om något saknas eller inte stämmer. Vi avslutade med att utvärdera period 4, ålder och funktionsvariationer.

_______________

We started the day by looking at improvements to the lessons that should be included in the method guide. Yesterday we decided that we will have two lessons from each period, today we’ve been looking at improvements for the four lessons that have been added. Each country takes notes of improvements for their lessons. From the first period it was Italy’s ”Mandala”, the second period was Poland ”Job Riddles” and the third period Estonia ”Various types of families”. For period four, we changed Estonian education ”People with Disabilities”.

After fika it was time for Norway to tell USA about the dissemination plan. Did we reached the goals we set up for the project? We look at the goals and the evaluation and then get the summary of dissemination plan in the form of both a review and a book from Norway.

Italy told us about the importance of our international website. There, all the documents from the project will be uploded and it will be kept as a memory of the project.

Estonia shows how the answers to the questionary have been through the years in the project. The countries now need to go in and see that the numbers are correct and fill in if something is missing or inkorrekt.
We ended up with an evaluating about period 4, age and function variations.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s