Utställning på stadshuset i Mölndal 

Just nu kan besökare i stadshuset i Mölndal ta del av vårt projekt. Tillsammans med andra internationella projekt som Mölndals stad deltar eller har deltagit i kan besökare se och läsa kring projekten. Det har även förelästs om dessa vid ett tillfälle.

Detta är en del av spridningsfasen för att fler ska få möjlighet att inspireras och ta del av vårt arbete.
——-

At the moment, visitors of the town hall in Mölndal can take part of our project. Together with other international projects Mölndal participating or has participated in, visitors can see and learn about the projects. There have also been a lecture about them at one moment.

This is part of our disseminationplan so that more people have the opportunity to be inspired and take part of our work.

Working in progress – religon and ethnicity

Vi har nu påbörjat vårt arbete med religon & etnicitet. Det är ett utmanade arbete som vi reflekterat och diskuterat mycket kring om hur vi kan arbeta med dessa ämnen på förskolan. Intressanta samtal har uppstått och vi har nu gjort en lokal aktionsplan efter vårt möte i Italien. 

I Italien gjordes kriterium för alla länder som är övergripande som gäller förändringsarbetet med våra pedagogiska miljöer. Nästa steg är att alla grupper på förskolan ser över sina pedagogiska miljöer och anpassar efter aktionsplanen.

 

——-
We have now started our work with religion and ethnicity. It is a challenging task that we reflected and discussed a lot about and how we can work with these subjects in our preschool. Interesting conversation has occurred and we have now made a local action plan from our meeting in Italy.

In Italy we made a criteria for all the countries in the project. The criteria is a way for us to work with the changes in our educational environments in the preschools. The next step for us is that all of the groups in our preschool are reviewing their educational environments and adapts it for the action plan.