Aktivitetsutvärdering

After the summer we took part of the various countries’ own teachings about Religon & Ethnicity. We chose two teachings, one from Norway and one from Poland. The teaching from Poland, we carried out together with both younger- and older groups of children.

The teaching was about various cultures. The children where visited by two people who originally comes from the two countries from two different continents. They talked to us about their cultural background and their traditions.
The activity created reflections with the children and the children talked about that  we eat apples in many places around the world.

—————————

Efter sommaren har vi fått ta del av de olika ländernas egna undervisningar kring Religon & Etnicitet. Vi valde ut två undervisningar, en från Norge och Polen. Undervsingen från Polen genomförde vi tillsammans med både yngre- och äldrebarnsgrupper. Undervisningen handlade om att synliggöra olika kulturer genom att barnen får besök av två personer som ursprungligen kommer från två länder från två olika världsdelar. Personerna berättade om sin kulturella bakgrund och deras traditioner.

 

Aktiviteten skapade reflektioner kring barnen och barnen samtalade om att vi äter äpplen på många platser runt om i världen.