Utställning/ International fair

Igår den 15/11 2016 blev vi inbjudna att delta och ställa ut vårt projekt – Erasmus+ Let the children change the world på en internationell mässa i Stenungsund.

På mässan fick vi möjlighet att visa vårt projekt och berätta om det för besökare. Mässan riktade sig främst till lärare inom skolan/förskolan men även skolförvaltningen i Stenungsund och allmänheten.

Vi presenterade hur det gick till när vi ansökte om projektet, hur det fungerar rent praktiskt i verksamheten och framförallt hur intressant det är och hur mycket vi utvecklats/utvecklas under detta projekt. Även vi lärde oss nytt genom frågorna som vi fick och dialogerna vi hade.

EU-projekt är inte lika vanliga i förskolan som i skolan i Stenungsund och detta vill vi inspirera andra att våga söka och genomföra! Det ger så mycket.

Vi har fått förfrågan om att länka till projektets internationella blogg, ni hittar den här.

Tack till alla som kom och besökte oss!

——————

Yesterday the 15/11 2016 we were invited to participate and display our project – Erasmus + Let the children change the world at an international fair in Stenungsund.

At the fair we got the opportunity to show our project and share it with visitors. The fair was aimed primarily at teachers in the school / nursery school but also the school administration in Stenungsund and the public were invited.

We presented how it was when we applied for the project, how it works in practical terms in our preschool and, above all, how interesting it is and how much we have developed during this project so far.  We learned alot by the questions we received and the dialogues we had.

EU projects are not as common in preschool to school in Stenungsund and we want to inspire others to dare to seek and implement! It gives so much.

We have received request to link to the project’s international blog, you can find it here.

Studiedag i Norge

 

Igår fick vi möjligheten att delta på en studiedag som förskolan Gråtass Barnehage i Norge bjudit in oss till. Studiedagen började med att Christina, förskolechef på Gråtass Barnehage, hälsar alla välkommna. Innan första föreläsningen startar går Siri Ekker Holen igenom Erasmus+ Let the children change the world för alla anställda på de tre förskolorna som ingår i Gråtass barnehage. Vad som gjorts hittills och vad som komma skall inom period två.

Studiedagen bestod av tre olika föreläsningar som tog upp barns sexualitet, möten och mänskliga rättigheter – något som kommer vara av stor vikt i vårt projekt. Dagens första föreläsning höll Marie Charlotte Olsen ”Hur förhåller sig personalen i förskolan till barns sexualitet”. Efter en kort paus tog Andreas Veel Westberg över och föreläste om Erasmus+, organisation och mänskliga rättigheter. Efter lunch föreläste Amal Aden (pseudonym) ”De nye Norge”. Amal använder inte sitt egentliga namn då hon har politiskt skydd, det vill säga polisskydd och hemlig identitet på grund av sin position och aktivism i samhället. Hennes föreläsning hande om det nya samhällsklimatet i Norge och mänskliga rättigheter samt hur dessa kan tillämpas i förskolan, hon lyfte även skillnader mellan kulturer och vad som kan hända när kulturer möts.

Vi tar med oss en hel del tillbaka och använder i vårt projekt, vi tar även med oss en stor del till vår enhet för vidare dialoger och samtal kring dessa ämnen.


 

Yesterday we had the opportunity to participate in a study day that preschool Gråtass Barnehage in Norway invited us to. The study day began with Christina, the preschool director at Gråtass Barnehage, who greets all welcome. The study day consisted of three lectures that brought up children’s sexuality, meetings and human rights – something that will be of great importance in our project.