Interim report 👍🏾

Nu är vi halvvägs i vårt erasmus+ projekt, Let the children change the world. Med detta kom en rapportskrivning, en interimrapport. I detalj har vi redovisat allt vi gjort inom projektets ramar från september 2015 till 31 januari 2017. Rapporten är färdigskriven, signerad av förskolechef och inskickad till avdelningen för internationellt samarbete hos universitet- och högskolerådet. Där ligger den nu hos en handläggare.

Vi vill tacka alla som gjort det möjligt för oss, Hanna och Rebecca, att skriva denna omfattande rapport. Tillsammans gör vi det möjligt!
_______________________________________________________________
Now we are halfway in our Erasmus + project, Let the children change the world. With this came an interim report. In detail, we reportedo everything we have done within this project from September 2015 to January 31, 2017. The report has been written, signed by the head of our preschool and submitted to the Department for International Cooperation of University and Higher Education Council. Where is it now with a caseworker.

We want to thank everyone who made it possible for us, Hannah and Rebecca, to write this extensive report. Together we make it possible!