Best practice from period 2

Nu har våra barn på förskolorna fått delta och utvärdera en undervisning kring normbrytande yrkesroller. Vi fick besök av konstnären Kim och snickaren Lisa som presenterade sig själva, sitt jobb och sitt pronomen. Barnen deltog aktivit och ställde många frågor under undervisningen. Barnen fick sedan testa på att arbeta som konstnär och skapa med regnbågens färger. Barnens alster tillsammmans med en beskrivning av undervisningen ställdes sedan ut på förskolan.


 

The children at our  preschools  attend and evaluate a teaching about norm-breaking professional roles. We were visited by artist Kim and Carpenter  Lisa who introduced themselves, their job and their pronouns. The children participated and where active and asked many questions during the teaching. The children then got to try out work as an artist and create with colors of the rainbow. The children’s creations  with a description of the teaching was then displayed at an exhibition at the preschool.