9 maj 2018

Dag nummer 3 & därmed vår sista dag med projektet startade med att vår förskolechefen Naomi Jonas pratar om att det är Europadagen och tackar för bra jobb under projektet.

Vi delar upp oss i grupper med delegaterna från de olika länderna för att utvärdera hela projektet. Varje land har gjort en utvärdering och vi delar med oss av dem till varandra.

Hanna och Rebecca pratar om metodguiden som skrivs som en sammanfattning av hela projektet. Det är den här som hela arbetet lett fram till, produkten av de här tre åren. De förklarar hur metodguiden är upplagd och vad som kommer finnas med.

Estland sätter ihop alla resultat från enkäterna och sammanställer dem på ett ställe. De gör en pdf som Italien lägger upp på hemsidan. Hela resultatet från enkäterna kommer inte stå med i metodguiden, den kommer istället finnas på hemsidan och i ett separat häfte. Det kommer däremot vara en sammanfattning av enkäterna i metodguiden. Varje land gör en sammanfattning av förändringar i pedagogiska miljöer från varje period, lägger i ett Worddokument (med bilder) och skickar till koordinatorerna.

Vi pratar om de 8 undervisningarna som ska med. De ska laddas upp på Facebook i ett worddokument och sätts sedan in i metodguiden.

Vi går ut och tar ett gruppfoto framför ländernas flaggor.

Vi går igenom de olika deadlines som kommer framöver, när de sista sakerna ska vara inne så att allt kan skickas in till Erasmus+.

Hanna och Rebecca avslutar sista projektmötet med att visa en film med bilder och klipp från hela perioden innan vi säger hej då till varandra.

 

_________

Head of preschool Naomi Jonas talks about it being Europe Day and thanks everyone for the good work during the project and during this project meeting.

We divide ourselves into groups with members from the different countries to evaluate the entire project. Each country has made an evaluation and we share them with each other.

Hanna and Rebecca talks about the method guide written as a summary of the entire project. This is what that the whole project led to, the product of these three years. They explain how the method guide is posted and what will be included.

Estonia puts togehter the results from all surveys and gathers them in one place. They make a pdf that Italy puts on the website. The entire result of the questionnaires will not be included in the method guide, but instead you will be able to look at the website and in a separate booklet. On the other hand, it will be a summary of the questionnaires in the method guide. Each country summarizes changes in educational environments from each period in a Word document (with images) and sends to Hanna and Rebecca.

We are talking about the 8 lessons that will be included in the method guide. They will be uploaded to Facebook in a word document and then inserted into the method guide.

We go out and take a group photo in front of the countries’ flags.

We go through all the different deadlines that shows when the last things are going to be done so that everything can be submitted to Erasmus +.

Hanna and Rebecca finish the last project meeting with showing a movie of pictures and clips from the whole project before we say good bye to each other.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s