Our projectwall

 

We have now begun our projectwall in our preschool. The idea of the wall is that it is updated with the latest news about the project so that colleagues, children and guardians can follow our work and get an overview of what we are working with at the moment.

We have also received a letter from Italy. Thank you! 

————————————-

Vi har nu påbörjat en projektvägg på förskolan. Tanken med projektväggen är att den ska uppdateras konternuerligt så att alla som möter vår verksamhet på ett enkelt sätt kan följa vårt arbete och skapa en överblick över vad vi arbetar med för tillfället.
Vi har även fått en hälsning från Italien. Tack så mycket!