Summering av Period 3

Sedan maj har vi implementerat och arbetat med period 3 – HBTQ & sexualitet. Vi i Sverige har upplevt att vi har haft en god förståelse och stor kunskap inom området sedan tidigare i och med vår HBTQ- certifiering. Vi har haft reflektioner kring vad vi kan utveckla i denna period då vi ständigt strävar efter att bli bättre. I samband med detta har vi lagt extra stort fokus kring barns integritet under den här perioden, ett ämne vid tidigare endast nuddat vid men som vi nu har fördjupat oss i ordentligt. Vi har satt vår förskola på förskolekartan och har tagit fram tydliga dokument kring barns intergritet och rätten till sin egen kropp. När vi tog fram undervisningar att presentera för de övriga länderna valde vi både en undervising som lägger fokus på olika familjekonstellationer, men även en integritetsövning genom dans fanns med.

Ännu återstår det att se vilken undervising som vinner en plats i metodguiden denna gång! Resan till Polen är igång med planering inför våra möten och de olika ansvarsområdena till vår sista period, period 4 – ålder och funktionshinder.

Under nästa vecka kommer ni få ta del av vår resa till Polen under dagarna som vi befinner oss där.

_________________________________________________

Since May, we have implemented and worked with Period 3 – LGBT and sexuality. We, the swedish delegation, have had a good knowledge in the field earlier with our LGBT certification.

In our preschool we have had reflections on what we can develop in this period as we continually strive to get better. In connection with this, we have placed extra focus on the integrity of children during this period, a subject that we have just went throw earlier, but which we have thoroughly immersed ourselves in now. We have put our preschool on a preschool map connected to children’s integrity and have developed clear documents about children’s intergritet and the right to their own body. This map is for society to see that we have this policy in our preschool. When we worked on the activitys that we have presented to the other countries, we chose both an education that focuses on different family constellations, but also an integrity exercise through dance was included.

It remains to be seen which activity will win a place in the method guide this time! The trip to Poland is coming up with planning for our meetings and the various areas of responsibility for all the countries for our last period, period 4 – age and disability.

During the next week, you will be able to share our trip to Poland during the days we are there.

CB665384-0B29-467F-958C-70201056E3A1

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s