Day 3 in Norway

Dag 3

Vi började den sista dagen med en föreläsning med Marie Charlotte Olsen som skrev sin uppsatts om ”Hur de anställda på förskolan förhåller sig till barn och sexualitet?” Sammanfattningsvis menade Charlotte att det är viktigt att inte tabubelägga barns sexuella lekar eller frågor. Känner barn att något ämne är känsligt blir det svårare för dem att prata och fråga kring just detta. Det är viktigt att vi blir medvetna om barnens sexualitet och dess utryck, att bejaka den är viktigt för att förhindra att barn senare blir utsatta för övergrepp.  Efteråt reflekterade vi hur vi känner kring ämnet samt hur kan vi arbeta med det på förskolan. Mycket går hand i hand med vårt arbete kring barns integritet.

Därefter hade vi en återkoppling till måndagens utbildning. Samtliga uttryckte att det var en givande föreläsning som berörde. Alla grupper gav även feedback om besöket på förskolorna. Det som kom upp var kring personalens förhållningssätt vilket upplevdes som lugnt och tillåtande. Alla grupper hade sin egen dokumentation kring Erasmus + projektet vilket vi skulle vilja ta med till Sverige.

Efter lunch visade koordinatorerna en bild av regnbågsflaggan och alla länder fick ge sin syn på vad den står för:

-Hbtq personers rättigheter

– Olika och lika bra

-Mänskliga rättigheter

Vi pratade även om EU:s motto ”Unity in diversity”. Något som står för allas lika värde och eftersom vi arbetar i ett Europaprojekt är det av värde att lyfta det.
Vi gick sedan igenom Critera 3. Vi lyfte även frågan om att lägga till ”digitala verktyg” som ett kriterie. Alla tyckte det var en bra idé.
Avslutningsvis arbetade vi med att slutföra activity plan inför kommande period.

————————————–

Day 3

We started the last day with a lecture by Marie Charlotte Olsen who wrote her thesis about ”How the employees in the kindergarden relate to children and sexuality?”. To summarize what Charlotte said: – It is important not taboo childrens sexual play or questions. If a child feels that any subject is controversial, it becomes harder for them to talk and ask about that. It is important that we become aware of children’s sexuality and expressions to prevent that children later become victims of abuse.
After that we reflected how we feel about the subject and how we can work with it on the preschool. It was very similar with our work on children’s privacy.

Then we had a reflection and feedback for Monday’s training. Everyone expressed that it was a good lecture. All groups also gave feedback on the visit on the preschools. What came up was about the staff’s attitude, which was perceived as peaceful and calm. All groups had their own documentation on the Erasmus + project which we would like to bring to Sweden.

After lunch we saw a picture of the rainbow flag and all countries gave their views on what it stands for:

– LGBTQ rights

-Diffrent but just as good

-Human rights.

We also talked about EU:s motto ”unity in diversity”. It stands for equality for every human and since we work in an European project something we should talk about it.
We review Critera 3. We raised a question of adding ”digital tools” as a criteria and everyone thought it was a good idea.
At the end we worked to complete the activity plan for upcoming period 3.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s