Day 5/Dag 5

We started day five with discussion about how we act when we hear someone discriminate against someone else and if it differs between children and adults. Further we talked about how one could act if one ends up in a situation when someone is discriminated against.

We entered a reflective conversation about whether and if so, how we treat children as we ascribe to a girl or a boy different, even children as we ascribe different functional variations, non-white and of different ages. After the break we analyzed and we held a dialogue about the different pictures that showed stereotypical images with attributes symbolizing people from various parts of the world. We came in on what images, books and toys conveys the norm and social image of our children in preschools. Even what our apps on tablets mediate in the form of images, voices and more.

We at Bosgårdens educational unit talked a lot about language and how we advocate the use of language, tone of voice and body. It would be interesting to study how we sound in the tone when we advocate with the children in our preschool, especially when we are talking to boys and girls and if it differs. There could be another perspective to work with to develop our skills and change our attitudes in work with the children. Even the outdoor environment was given a new perspective when we talked about how we could work norm breaking. Would be interesting to dialogue about this in the workplace.

As the final part of the training with Pom we did an evaluation of the training week. We talked about the three things that we have not thought of before training and three things that one will take from education.

In our last project meeting all countries wrote down all the questions they had come up with during this week. Questions for the questionnaire for the parent evaluation and the questionnaire for the staff at the preschool. These were put up on the wall and everyone got to vote individually.
______________________________

 

Vi började dag fem med att i grupper samtala om hur vi agerar när vi hör någon diskriminera någon annan, även om det skiljer sig mellan barn och vuxna. Vi samtalar vidare om hur en skulle kunna agera om en hamnar i en situation där någon blir diskriminerad.

Vi går in i reflekterande samtal kring om och i sådana fall hur vi behandlar barn som vi tillskriver som flicka eller pojke olika, även barn som vi tillskriver olika funktionsvariationer, icke-vita och i olika åldrar. Efter pausen analyserade och förde vi dialog kring olika bilder som visade stereotypa bilder med attribut som ska symbolisera personer från spridda delar av världen. Vi kom in på vad bilder, böcker, leksaker förmedlar för norm och samhällsbild för våra barn i förskolorna. Även vad våra appar på lärplattorna förmedlar i form av bilder, röster med mera.

Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet pratade mycket om språk och hur vi språkar med ordval, tonläge och kroppen. Det vore intressant att studera hur vi låter i tonläget när vi språkar med barnen i verksamheten, särskilt när vi pratar med pojkar respektive flickor och om det är olika. Det skulle kunna bli ytterligare ett perspektiv att arbeta med för att utveckla våra kunskaper och förändra våra attityder i arbetet med barnen. Även utemiljön fick ett nytt perspektiv när vi pratade om hur vi skulle kunna arbeta normbrytande. Vore intressant att föra dialog om detta på arbetsplatsen.

Som avslutande del av utbildningen med Pom gjorde vi en utvärdering av utbildningsveckan. Vi funderade kring tre saker som vi inte tänkte på innan utbildningen och tre saker som en kommer ta med sig från utbildningen.

Under vårt sista  projektmöte skrev alla länder ner alla frågor de hade kommit fram till och reflekterat över under denna vecka. Både frågor till föräldraenkäten och till enkäten som personalen på förskolan ska få svara på. Dessa frågor sattes upp på väggen och alla fick rösta individuellt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s